Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

              

            ARBEIDSPROGRAM FOR ERIK 2019                                 John Sanderhoff                Gunnar Milekaasa                              Arnold Nomme

-         Demontere dør til wc og styrbord byssedør, slipe og lakke.

-         Slipe og lakke rekker.

-         Gå til innkjøp av tapte gjenstander, gjøre «Erik» mer innbruddsikker.           

-         Rengjøre dieseltank.

-         Trekke ut stenger til omstyring og smøre opp disse.

-         Rehabilitere anker og ankerspill?

-         Påfylling av ca. 600 l diesel

-         Gjennomgang av sertifikater og resertifiseringer av utstyr.

 

            Setter stor pris på innspill.                                                                                                                  

              

             

                                                                                                                        

                                               Skien Sjømandsforening                  

                                                                       Erik's Venner

                                                                      Langbrygga 5, 3724 Skien 

                                                                      Bankgiro: 2610 26 61981          

                                                                                                                             Org. Nr.: 983 238 041

                                                         Referat fra Årsmøtet 21.mars 2019

Tilstede: 16 stk.

 

 

 

Sak 1) Åpning av årsmøtet: Bjørn Wickmann åpnet møte kl. 18 00

Sak 2) Valg av møteleder/referent: Bjørn Wickmann (møteleder)

Hans O. Strand (Referent)

Sak 3) Godkjenning Innkalling: Innkallingen ble godkjent    

Sak 4) Godkjenning av dagsorden: Dagsorden godkjent

Sak 5) Årsberetning 2018: Bjørn Wickmann leste opp årsberetning, ingen merknader.

Sak 6) Regnskap 2018: Hans Ove Strand forklarte regnskapet, revisors rapport ble lest opp, beretning og regnskap ble godkjent.     

Sak 7) Behandle arbeidsprogram for 2019: Bjørn Wickmann leste opp revidert liste på arbeidsoppgaver for 2019. (vedlegg 1)

Sak 8) Innkomne forslag: Ingen forslag er mottatt.    

Sak 9) Kontingent: Kontingenten for 2020 forblir uendret på kr.300,00

 

Møtet avsluttet kl. 18.24

 

   

                                                                                                    

Skien 21.mars 2019

                                                                 Hans Ove Strand

                      

Referent

    

 

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste