Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2023   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

Historien om Erik.

Erik er bygget i 1901 for Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening  på  Porsgrund Mek. Værksted, med byggenr. 20   Den ble utstyrt med en dampmotor på 150 HK (se bilde) og overbygget var av mahogni. (se bilde) Bildet er 

fra sjøsettingen i 1901. Det er skannet fra den originale glassplaten av Erik Svendsen 23.04. 1998.Glassplaten ble funnet på loftet på Porsgrund Mek. Værksted. Av målebrevet fremgår følgende data, -lengde: 58,7 engelske fot. Brutto drektighet: 43,67 tonn. Der salongen er i dag (se bilder fra årsmøter) var det tre lugarer hvorav den ene var kapteinens.

Som en kuriositet kan nevnes at Erik ble veid i kran  2002 til 76 tonn.

Erik har i alle år gått med tømmerslep i Telemarkskanalen og på vannene i Telemark. Den har også gått med slep langs kysten. I 1951 ble Erik ombygd, det ble satt inn en Alpha Diesel på 260 HK. v/280 omdr. Vekt på motoren er over 17 tonn. Erik fortsatte med sine oppgaver frem til 1986, da den ble utrangert av Fellesfløtningen. Erik ble liggende i opplag og forfalle, det ble også fjernet deler fra motoren og andre ting. Erik ble etter noen år avertert til salgs og en gjeng i Skien Sjømandsforening reagerte. Her følger et utsnitt fra fra referatet fra stiftelsesmøtet i Eriks Venner:

 

Ola Lillebo ga en kort orientering om saken.

Etter at slepebåten Erik er kjøpt av Skien Næringsråd, Telemarkskanalen og Skien kommune, er den blitt overført Skien Sjømandsforening til eie. Båten skal, i følge avtaler som er godtatt av erververne og Skiensfjordens Fellesfløtningsforening, som selger, restaureres og drives av en forening.

Det ble enstemmig vedtatt å stifte  foreningen ERIKS VENNER.

Den  7.10.1992 ble Eriks Venner stiftet i Skiens Sjømandsforenings lokaler på Langbryggene. §3 i vedtektene lyder som følger:

Foreningens formål er å restaurere slepebåten Erik, samt drive utleievirksomhet av den, til inntekt for foreningen. Skape interesse og stå for restaurering og bevaring av andre veteranbåter i distriktet samt det maritime miljø i Skien.

Etter at Eriks Venner var stiftet overtok foreningen Erik og driftsansvaret.

Etter en fantastisk innsats av enkelte av foreningens medlemmer, ble Erik i 1994 godkjent av skipskontrollen for 25 passasjerer og gikk sin første chartertur samme året. Erik fikk fornyet tillit av skipskontrollen i 1999 og 2004 skal på ny til hovedettersyn i 2009.

I 2007 økte sjøfartsdirektoratet kontrollgebyrene med 270%. Vi måtte sette ned Erik til 12 passasjerer + 3 mannskap.

Vi takker den RØD/GRØNNE "REGJERINGEN" for dette.

 

Det er som det er i alle foreninger, ildsjeler som i dag driver og vedlikeholder Erik. på sin fritid og alle begynner og komme litt "opp i åra", så det hadde vært fint om vi fikk noen yngre interesserte.

Vi Eriks Venner henstiller til befolkningen og støtte opp om Erik, slik at vi kanskje kan bevare Erik i hundre år til.

P.S. Er det noen som har gamle bilder av Erik, vil vi gjerne låne disse for og få laget kopier.

 Kontakt: post@ms-erik.no

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2023   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste