Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

 

Fra årsmøte for 2003  30. mars 2004 i Skien Sjømandsforenings lokaler.

        Styreformann Arntor Bløndal holder tale for forsamlingen.

        Asbjørn Gammelsæter                                            Inger T. Gammelsæter

                            Arnulf Semb                                               Odd Follaug                                Jan Tore Torgrimsen

                       Laila M. Bakken                                                                A. Gammelsæter

                Finn Teigen                                                                                        Knut Teigen

                Marit Svendsen                                                                       John G. Sanderhoff

                    Hans E. Kjølseth                                                  Gunnar Milekåsa                   Arnold Nomme

                                                                         To kjekke karer på nytt

Innkalling til årsmøte i foreningen ”ERIKS VENNER”

Vi innkaller til årsmøte i foreningen Eriks Venner tirsdag 30/3-04 kl 19,00

I Skien Sjømandsforenings lokaler i sjøbodene, Langbrygga, Skien.

Det blir enkel servering.

Dagsorden:

            1 Valg av møteleder & referent.

            2 Registrering av stemmeberettige. (kontingent for 2004 må være betalt)

            3 Godkjenning av innkallingen./ Årsmøtet settes.

            4 Behandling av årsberetning.

            5 Behandling/godkjenning av regnskap

            6 Behandling av budsjettforslag for 2004.

7 Valg. (I år skal velges to nye styremedlemmer)

   E. Svendsen og G. Milekåsa er på valg for 2 år.

            8 Behandling av tittelen daglig leder i vedtektene.

            9 Eventuelt.

          10 Årsmøtet avsluttes og det blir sosialt samvær med bespisning.

 

Årsberetning for 2003

  Styret i Eriks Venner 2003

            Styreformann: Arntor Bløndal (ikke på valg)Rep: Skien og Telemark Fylke/kommuner

            Styremedlem: Gunnar Milekåsa (på valg) Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Erik Svendsen (på valg) .…Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Arnold Nomme …………..Rep.: Skien Sjømandsforening

            Varamedlem : John Sanderhoff (ikke på valg)

Valgkomité:

            Odd Follaug – Jan Tore Torgrimsen

Arkivar:

            Gunnar Milekåsa

 

Vedlikehold og slipping.

Erik ble satt på land på Sjerkøya, hos Wector Yachting A/S. Det ble foretatt vanlig vedlikehold og skipskontrollen var på besøk, og hadde ingen bemerkninger etter at bunnbesiktigelse og skrogkontroll var foretatt. (hurra for dugnadsgjengen)

ERIK ble sjøsatt 28. april.

Skipskontrollen kom på nytt besøk 13. mai for funksjonstest og vi fikk to mindre pålegg. (ny alarmplan og ny utgave av skipskontrollens regler) Disse ble raskt etterkommet.

Radioinspeksjonen var om bord 14. mai. Eneste pålegg var å skifte ut nødbatteriet til neste års sesong

 Dugnadsgjengen.

Har som vanlig bestått av Gunnar (Milekåsa), Finn (Teigen) og John (Sanderhoff) Uten dem kunne vi bare ”pakket sammen”. Det hadde vært moro å kunne sette opp noen flere navn her. Det er ønskelig med flere til vedlikeholdet av ERIK.

 Maskinfolket har bestått av Arnulf Semb, Finn Teigen og John Sanderhoff.

I byssa gjorde Signe Jonsaas, Marit Mellefoss, Elisabeth Sanderhoff og Laila Bakken innsats.

 Turene.

8. mai deltok Erik på kanalfestivalen med utgangspunkt Hjellebrygga.

Første tur gikk 16. mai. Det var en elvetur med utdrikkingslag for Tor Erik Gunstrøm.

Deretter gikk det ”slag i slag” med siste tur 24. september for Fokus Bank.

Vi kjørte også Skarsfoss ”rute” til Porsgrunn, Brevik og Langesund 28. juni med retur fra

Langesund kl. 24,00

Totalt ble det kjørt 32 betalende turer og det ble kansellert 2. BRA!!!!!!!

Erik har gått 2 turer for dugnadsarbeidere.

 Samarbeid.

Har vi som vanlig hatt med turistkontoret (Grenland Grenland) Det har fungert fint og vi regner med det samme i år.

Jentene der gjør en kjempefin innsats.

De fikk en påskjønnelse til jul innkjøpt fra statlig virksomhet. Det var det minste de måtte ha.

Møtevirksomhet.

Har det som vanlig ikke vært mye av, men dugnadsgjengen har møter om bord og planlegger sin virksomhet.

Det er også frokostmøter på Herkules hver lørdag fra 9,00 – 10,00, dette fungerer meget bra.

Det har vært møter for mannskapet, for å få kjørelistene til og gå opp.

Vi har fått egen hjemmeside på Internett: http://www.ms-erik.no  BESØK DEN. Her vil du finne diverse meldinger og nyttig informasjon.

Kom med forslag til innhold, helst ser vi at vi får en egen ”Webmaster”.

Ny e-postadresse:  post@ms-erik.no  Send oss din så vi sparer porto!  Den begynner å ta mer av våre kontanter enn du aner.

Økonomi.

Økonomien går rundt, takket være dugnadsgjengen. Det er bare å minne om at de gjør det gratis, men vi har fremdeles ”råd” til å betale for personlige utgifter de har hatt.

Fra 1. mars 2004 kommer staten inn i bildet. De vil suge moms for chartertrafikk og dermed må vi legge om hele regnskapet, da vi får 3 forskjellige momssatser å forholde oss til.

Nemlig: 24%, 12% og 6%  det er ille at en virksomhet som vår ikke kan slippe dette, vi betaler jo nok avgifter på båten som det er.

Er det noen som vil ta dette opp i avisene så stå på!

 Til slutt:

Du er velkommen i dugnadsgjengen, ring 41 51 24 50. Det pleier og være møter ombord

hver tirsdag 18,00

Har du E-postadresse, så send den til post@ms-erik.no  Dette fordi portoutgiftene begynner å bli vesentlige og vi vil prøve og spare penger der vi kan. I fjor fikk vi ikke en eneste respons på dette, vi nekter å tro at det ikke er noen som har E-postadresse.

Så ønsker vi vel møtt til årsmøtet 30. mars kl. 19,00 Husk å betale kontingenten!

 

Husk vår adresse:

ERIKS VENNER

Postboks 2568, Kjørbekk

3702 SKIEN

 

Styret.

                                   

 

 

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste