Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

 

Innkalling til årsmøte i foreningen ”ERIKS VENNER”

Bilder fra årsmøtet:                      Årsberetning & referat etc. under bildene.

 

Bakerst fra venstre: Laila M. Bakken, Finn Teigen, Gunnar Milekåsa, John G. Sanderhoff.  Til venstre Odd Follaug.

Lengst vekk: Asbjørn Gammelsæter, Inger T. Gammelsæter, Marit Svendsen, Odd Follaug, Jan Tore Torgrimsen.

                  Leif Wersland                                                                                         Arntor Bløndal

          Knut Teigen i bakgrunnen sees et bilde fra sjøsettingen av ERIK i 1901 ved P.M.V.

 

Vi innkaller til årsmøte i foreningen Eriks Venner fredag 11/3-05 kl 19,00

I Skien Sjømandsforenings lokaler i sjøbodene, Langbrygga, Skien.

Det blir enkel servering.

Dagsorden:

 

            1 Valg av møteleder & referent.

            2 Registrering av stemmeberettige. (kontingent for 2005 må være betalt)

            3 Godkjenning av innkallingen./ Årsmøtet settes.

            4 Behandling av årsberetning.

            5 Behandling/godkjenning av regnskap

            6 Behandling av budsjettforslag for 2005.

7 Valg. (I år skal velges to nye styremedlemmer

   Styreformann og varamann.)

            8 Behandling av innkommende forslag 

            9 Eventuelt.

          10 Årsmøtet avsluttes og det blir sosialt samvær med bespisning.

 

Årsberetning for 2004

  Styret i Eriks Venner 2004

            Styreformann: Arntor Bløndal ( på valg)Rep: Skien og Telemark Fylke/kommuner

            Styremedlem: Gunnar Milekåsa (ikke på valg) Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Erik Svendsen (ikke på valg) .…Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Arnold Nomme …………..Rep.: Skien Sjømandsforening

            Varamedlem : John Sanderhoff ( på valg)

  Valgkomité: Odd Follaug – Jan Tore Torgrimsen

Arkivar: Gunnar Milekåsa

Vedlikehold og slipping                                                                                                                                                                                

Erik ble satt på land på Sjerkøya, hos Wector Yachting A/S. Det var i år en del arbeider som måtte gjøres, Erik skulle ha 5 års klassing. Skrogmålingene viste at Erik ikke har blitt noe nevneverdig redusert i skrogtykkelsen i årene som har gått siden forrige måling. Ellers ble samtlige installasjonsbevis oppgradert etter besøk av autoriserte installatører.(Gass + Elektrisk)Vi har også skiftet nødbatteriet til VHF-radioen. Skipskontrollen kom på nytt besøk 25. mai for funksjonstest)  Vi fikk pålegg om innkapsling av svinghjulet på motoren (HM). Vi måtte også kjøpe nye kart for fartsområdet vårt.

Dugnadsgjengen.                                                                                                                                                                                             

Har i år som vanlig bestått av Gunnar (Milekåsa), Finn (Teigen) og John (Sanderhoff).

 Det er ønskelig med flere til vedlikeholdet av ERIK.

 Mannskapet har bestått av Finn Teigen og John Sanderhoff, Elisabeth Sanderhoff og Laila Bakken, Merete Grande, Gunnar Milekåsa.

Turene.                                                                                                                                                                                                       

Første tur gikk 29. mai. Det var en konserttur til Langesund. 18 – 19. juni deltok Erik i Neptuniaden i Porsgrunn. Dette var fin reklame for det maritime miljø. Vi møtte barken ”Endeavour” (Australia) og fregatten ”Shtandart” (Russland) på Frier. Vi gikk først i kortesjen opp Skienselva og mellom bruene i Porsgrunn. Vi ventet til skutene hadde lagt til kai, før vi fortøyde. Det var masse folk tilstede, vi ble liggende til lørdag kveld før vi returnerte til Skien. Se ellers www.seilskipsfestivalen.no her er det også linker til TA og Varden for omtale. Se også www.barkendeavour.com.au Siste tur gikk 21. september. Totalt ble det seilt 31 betalende turer og det ble kansellert 6. Erik har gått 1 tur for dugnadsarbeidere.

Samarbeid.                                                                                                                                                                                                     

Har vi som vanlig hatt med turistkontoret (Grenland Grenland) Det har fungert fint og vi regner med det samme i år. Jentene der gjør en kjempefin innsats. De fikk en påskjønnelse  innkjøpt etter nyttår. (rakk det ikke før)

  Innbrudd.                                                                                                                                                                                                     

Erik ble helt på slutten av sesongen besøkt av en vandal, som hogg i stykker teakdørene og raserte hele båten, han ødela også redningsflåten. Vi  fant raskt ut hvem dette var. Vi har derfor anmeldt Bjørn Helge Gundersen, Bøleveien 3 for dette. Vi er forøvrig ikke ferdig med han, -enda. Se presseoppslag i Varden og TA lørdag 25. september. Her kan du lese mer:

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20040925/NYHET/109250097&SearchID=73200035592990   eller  http://www.ta.no/nyheter/skien/article1264463.ece  eller bruk ”slepebåten” som søkeord i Varden eller Ta.

Møtevirksomhet.                                                                                                                                                                                           

Har det som vanlig ikke vært mye av, men dugnadsgjengen har møter om bord og planlegger sin virksomhet. Det er også frokostmøter på Herkules hver lørdag fra 9,00 – 10,00, dette fungerer meget bra. Det har vært møter for mannskapet, for å få kjørelistene til og gå opp.

Vi har egen hjemmeside på Internett: http://www.ms-erik.no  BESØK DEN. Her vil du finne diverse meldinger og nyttig informasjon.         Kom med forslag til innhold, er det noen som melder seg frivillig som redaktør?

Vår e-postadresse:  post@ms-erik.no  Send oss din så vi sparer porto!  Det har fortsatt ikke meldt seg noen med sine adresser, vi nekter å tro at det ikke er noen av medlemmene som har e-postadresse.

Økonomi.                                                                                                                                                                                             

Økonomien går fremdeles rundt, men i år har vi ett underskudd, dette beror delvis på at alle av mannskapet har vært på diverse kurser og vi har også kjøp inn diesel for neste sesong. Detaljer forklares på årsmøtet.

Til slutt:                                                                                                                                                                                                          

Du er velkommen i dugnadsgjengen, ring 41 51 24 50. Det pleier og være møter ombord hver tirsdag 18,00 Har du E-postadresse, så send den til post@ms-erik.no  Dette fordi portoutgiftene begynner å bli vesentlige og vi vil prøve og spare penger der vi kan. I fjor fikk vi ikke en eneste respons på dette, vi nekter å tro at det ikke er noen som har E-postadresse.

Så ønsker vi vel møtt til årsmøtet 11. mars kl. 19,00 Husk å betale kontingenten!  

Styret.

 

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste