Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

Fra årsmøte for 2006  28. mars 2007 i Skien Sjømandsforenings lokaler.

Her er noen bilder fra årsmøtet.                                              Referat etc. følger etter bildene

                    Helge Martini                                                        Laila M. Bakken                        Jonny Lofstad

                                           John G. Sanderhoff                                Gunnar  Milekåsa

                            Jan Tore Torgrimsen                                                            Odd Follaug

                                Finn Teigen                                                                                Knut Teigen

                        Gunnar Milekåsa får overrakt Eriks kulturpris for 15 års iherdig innsatts av styreformann Arntor Bløndal

Innkalling til årsmøte i foreningen ”ERIKS VENNER”

 

Vi innkaller til årsmøte i foreningen Eriks Venner  Onsdag 28. mars kl 19,00

I Skien Sjømandsforenings lokaler i sjøbodene, Langbrygga, Skien.

Det blir enkel servering.

Dagsorden:

            1 Valg av møteleder & referent.

            2 Registrering av stemmeberettige. (kontingent for 2007 må være betalt)

            3 Godkjenning av innkallingen./ Årsmøtet settes.

            4 Behandling av årsberetning.

            5 Behandling/godkjenning av regnskap og event. økning av timeprisen.

            6 Behandling av budsjettforslag for 2007.

7 Valg. (I år skal velges 3 nye styremedlemmer)

            8 Behandling av innkommende forslag 

            9 Eventuelt.

          10 Årsmøtet avsluttes og det blir sosialt samvær med bespisning.

 

Årsberetning for 2006

Styret i Eriks Venner 2006

            Styreformann: Arntor Bløndal (på valg)Rep: Skien og Telemark Fylke/kommuner

            Styremedlem: Gunnar Milekåsa (på valg) Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Erik Svendsen (ikke på valg) .…Rep.: Eriks Venner

            Styremedlem: Arnold Nomme …………..Rep.: Skien Sjømandsforening

            Varamedlem : John Sanderhoff (på valg)

Valgkomité:

            Odd Follaug – Jan Tore Torgrimsen

Arkivar:

            Gunnar Milekåsa

Vedlikehold og slipping.

Erik ble satt på land på Sjerkøya, hos Wector Yachting A/S. Det ble selvfølgelig utført vanlig vedlikehold og maling av båten. Skipskontrollen var på besøk for å inspisere skrog 21. april. Vi fikk pålegg om å reparere ankerspillet og montere kasse til batteriet til hjelpemotoren.

Dette er etterkommet i god tid innenfor fristen vi fikk.

24. april kom Telenor (Radio Inspection) på besøk for sertifisering VHF stasjonen. Det ble oppdaget feil på antennen. Vi fikk også pålegg om anskaffelse av 2 stk håndholdte VHF GMDSS radioer. Dette er etterkommet.

7. juni kom skipskontrollen på nytt besøk for funksjonskontroll, da gikk det ikke så ”glatt som i fjor” vi fikk på legg om anskaffelse av mye nytt ”sikkerhetsutstyr”.

Dugnadsgjengen.

Har i år  bestått av Gunnar (Milekåsa), Finn (Teigen) og John (Sanderhoff). Helge (Martini) Og tro det eller ei, vi har fått en i tillegg: Jonny Lofstad            Vi venter på flere.

Mannskapet 2006

Mannskapet har bestått av Finn Teigen , John Sanderhoff, Laila Bakken, Gunnar Milekåsa, Helge Martini, Jonny Lofstad.

Turene.

Første tur gikk 20. mai. Det var en tur til Langesund med utdrikkingslag.

Vi var på bacalaofestivalen i Brevik m/medlemmer 15 juli. Vi bestilte antall porsjoner med bacalao på vei utover og fikk det servert om bord i Brevik slik at vi slapp å stå i kø. Alle syntes det var fint å kunne sitte om bord å spise i fred og ro. Etter på ruslet de fleste på land og koste seg i byen. Utpå  ettermiddagen dro vi på Sight Seeing tur med Erik.

Bacalaoturene er blitt veldig populære, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.

Vi hadde også en fin tur til Dalen for å hente supportere for Stabekk. Det ble en kjempetur både for dem og oss. Vi tjente gode penger på den turen og det var en veldig fin gjeng.

Ellers var det en tilbakegang på antall turer i forhold til tidligere år. Vi hadde 21 turer, den siste gikk for Posten 23. august.

Samarbeid.

Har vi som vanlig hatt med turistkontoret (Grenland Grenland) Det har fungert fint og vi regner med det samme i år. Jentene der gjør en kjempefin innsats. De fikk også i år en påskjønnelse til jul. 

Møtevirksomhet.

Har det som vanlig ikke vært mye av, men dugnadsgjengen har møter om bord og planlegger sin virksomhet.

10. juni hadde vi ekstraordinært styremøte i kafeteriaen på Herkules. Dette for å drøfte om vi skulle opprettholde driften av Erik etter påleggene vi fik 7. juni av skipskontrollen. Det ble vedtatt å kjøpe utstyret.

  Økonomi.

Økonomien går fremdeles rundt. I år har vi et lite overskudd (hurra) siden vi har hatt to år på rad med underskudd.

Detaljer forklares på årsmøtet.

Til slutt:

Du er velkommen i dugnadsgjengen, ring 41 51 24 50. Det pleier og være møter ombord hver tirsdag 18,00

Har du E-postadresse, så send den til post@ms-erik.no  Dette fordi portoutgiftene er vesentlige og vi vil prøve og spare penger der vi kan. I fjor fikk vi ikke en eneste respons på dette. Turer for medlemmer vil nå bli annonsert pr e-post først.

Så ønsker vi vel møtt til årsmøtet 28. mars kl. 19,00 Husk å betale kontingenten!

Husk vår adresse:

ERIKS VENNER

Postboks 2568, Kjørbekk

3702 SKIEN

Styret.

 

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste