Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

 

Fra Årsmøtet for 2007 avholdt 31. mars 2008  Bilder ligger i bunnen.

Innkalling til årsmøte i foreningen "ERIKS VENNER"

Vi innkaller til årsmøte i foreningen Eriks Venner Mandag 31. mars kl 19,00

I Skien Sjømandsforenings lokaler i sjøbodene, Langbrygga, Skien.

Det blir enkel servering.

Dagsorden:

1 Valg av møteleder & referent.

2 Registrering av stemmeberettige. (kontingent for 2008 må være betalt)

3 Godkjenning av innkallingen./ Årsmøtet settes.

4 Behandling av årsberetning.

5 Behandling/godkjenning av regnskap.

6 Behandling av fremtiden for ERIK

7 Valg. (I år skal velges 1 nytt styremedlem)

8 Behandling av innkommende forslag

9 Årsmøtet avsluttes og det blir sosialt samvær med bespisning.

Årsberetning for 2007

Styret i Eriks Venner 2007

Styreformann: Arntor Bløndal (ikke på valg)Rep: Skien og Telemark Fylke/kommuner

Styremedlem: Jonny Lofstad (ikke på valg) Rep.: Eriks Venner

Styremedlem: Erik Svendsen (på valg) .…Rep.: Eriks Venner

Styremedlem: Arnold Nomme …………..Rep.: Skien Sjømandsforening

Varamedlem : John Sanderhoff (ikke på valg)

Valgkomité:

Odd Follaug – Finn Teigen

Erik Svendsen har nå vært styremedlem siden starten av Eriks Venner, han vil nå ut av styret, og valgkomitén må finne en erstatning for han.

Arkivar:

Gunnar Milekåsa

Vedlikehold og slipping.

Erik ble satt på land på Sjerkøya, hos Wector Yachting A/S. Det ble selvfølgelig utført vanlig vedlikehold og maling av båten. Skipskontrollen var på besøk for å inspisere skrog 22. Mars. Vi fikk pålegg om å etterse propeller for kontroll/reparasjon av "slerk" i blader. Samt måle klaringer i rorstamme og propelleraksel. Dette ble etterkommet i god tid før fristens utløp.

31. Mai kom skipskontrollen på nytt besøk for funksjonskontroll, vi fikk ingen flere pålegg ved dette besøket og Erik var klar for ny sesong.

Dugnadsgjengen.

Har i år bestått av Gunnar (Milekåsa), Finn (Teigen) og John (Sanderhoff). Helge (Martini) Jonny (Lofstad) Vi venter på flere.

Mannskapet 2007

Mannskapet har bestått av Finn Teigen , John Sanderhoff, Laila Bakken,

Gunnar Milekåsa, Helge Martini, Jonny Lofstad, Odd Follaug.

Turene.

Første tur gikk 22. mai. Det var en skjærgårdstur.

Vi var på bacalaofestivalen i Brevik m/medlemmer 14. juli. Vi bestilte antall porsjoner med bacalao på vei utover og fikk det servert om bord i Brevik slik at vi slapp å stå i kø. Alle syntes det var fint å kunne sitte om bord å spise i fred og ro.Værgudene viste seg ikke fra sin beste side i år, det var overskyet og regnbyger. Etter at maten var fortært gikk en del på land for å inspisere Brevik City. Utpå ettermiddagen dro vi på Sight Seeing tur med Erik.

Bacalaoturene er blitt veldig populære, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.

Ellers var det en tilbakegang på antall turer i forhold til tidligere år. Vi hadde bare19 turer, den siste gikk 24. august.

Samarbeid.

Har vi som vanlig hatt med turistkontoret (Visitt Grenland) Det har fungert fint og vi regner med det samme i år. Jentene der gjør en kjempefin innsats.

De fikk også i år en påskjønnelse til jul.

Møtevirksomhet.

Har det som vanlig ikke vært mye av, men dugnadsgjengen har møter om bord og planlegger sin virksomhet.

Økonomi.

Økonomien går fremdeles rundt. Også i år har vi et lite overskudd, enda vi hadde bare

19 turer.

Detaljer forklares på årsmøtet.

Til slutt:

Du er velkommen i dugnadsgjengen, ring 41 51 24 50. Det pleier og være møter ombord

hver tirsdag 18,00

Har du E-postadresse, så send den til post@ms-erik.no Dette fordi portoutgiftene er vesentlige og vi vil prøve og spare penger der vi kan.

Melding om turer for medlemmer blir annonsert pr e-post først.

Så ønsker vi vel møtt til årsmøtet 31. mars kl. 19,00 Husk å betale kontingenten!

Husk hvis døra er låst når du kommer, er det en liten boks m/ringeknapp på høyre side av døra, trykk på den så vil noen åpne døra og du tar heisen opp i 3. etg.

Husk vår adresse:

ERIKS VENNER

Postboks 2568, Kjørbekk

3702 SKIEN

 

Styret.

Siste!! Viktig!!! Kristin Halvorsen har funnet på et forferdelig gebyrøkning på kontrollgebyret til Sjøfartsdirektoratet. (inntill 270% økning)Vi har ikke økonomi til dette.

For å unngå dette har vi måttet registrere om Erik til fritidsfartøy, foreløpig. Men dette har ikke noe å si for medlemsturene, men vil på sikt bety dårlig økonomi hvis vi ikke får flere medlemmer. Vi må også kanskje øke medlemskontingenten. Det er derfor viktig at du stiller opp på årsmøtet og kommer med synspunkter på dette. Vi prøver å få til en underskriftkampanje for dette. På Internettsidene våre: www.ms-erik.no ligger det noen "pekere" under bildet av Erik om dette. Bl.a. et brev fra en "vis" skauhogger i Nærings og Handelsdepartementet. (han har nok greie på sjøfart)

 

     Bjørnar Andresen                            Marit Svendsen                                        Inger T. Gammelsæter

                                                                                            Finn Teigen

     John G. Sanderhoff                                  Arnold Nomme                                                Helge Martini

                            Odd Folaug                        Nils Harald Opland                                        Kjell Vardeberg

                                                                            Styreformann Arntor Bløndal

    Thorbjørn Åsoldsen   Hans E. Kjølseth       Ole og  Marit Kullbeck                        Gunnar Milekåsa

                                                                        Laila M. Bakken

               Jonny Lofstad                      Borgar Strand                                                                       Per Sondresen

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste