Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

 

Fra årsmøte for 2009  30. mars 2010 i Skien Sjømandsforenings lokaler.

Bilder fra årsmøtet finnes i bunn på siden.

Innkalling til årsmøte i foreningen "ERIKS VENNER"

Vi innkaller til årsmøte i foreningen Eriks Venner Tirsdag 30. mars kl 19,00

I Skien Sjømandsforenings lokaler i sjøbodene, Langbrygga, Skien.

Det blir enkel servering.

Dagsorden:

1 Valg av møteleder & referent.

2 Registrering av stemmeberettige. (kontingent for 2010 må være betalt)

3 Godkjenning av innkallingen./ Årsmøtet settes.

4 Behandling av årsberetning.

5 Behandling/godkjenning av regnskap.

6 Behandling av fremtiden for ERIK

7 Valg.

8 Behandling av innkommende forslag

9 Årsmøtet avsluttes og det blir sosialt samvær med bespisning.

Årsberetning for 2009

Styret i Eriks Venner 2009

Styreformann: Arntor Bløndal (ikke på valg)Rep: Skien og Telemark Fylke/kommuner

Styremedlem: Jonny Lofstad (ikke på valg) Rep.: Eriks Venner

Styremedlem: Erik Svendsen (på valg går ut av styret) .…Rep.: Eriks Venner

Styremedlem: Arnold Nomme …………..Rep.: Skien Sjømandsforening

Varamedlem : John Sanderhoff (ikke på valg)

Valgkomité:

Odd Follaug – Finn Teigen

Arkivar:

Gunnar Milekåsa

Vedlikehold og slipping.

Erik har fra høsten 2008 til våren 2009 ligget i opplag på land på Skjerkøya.

Etter vanlig vedlikehold, bunnsmøring og bunninspeksjon, ble Erik sjøsatt og seilt opp til Raset for videre velikehold og maling før sesongen. 

Vi tok båten opp til kai i Skien 16. mai, nymalt og fin. Det har nå blitt ekstra kostbart å stå på land på Skjerkøya hele vinteren.

 Skipskontrollen var om bord igjen 28/5 og vi fikk 3 små pålegg som ble fikset til fristens utløp 6/6-09.

 Vi har i 2009 fått fornyet Gass og El installasjonssertifikat for nye 5 år.

Dugnadsgjengen.

Har i år bestått av Gunnar (Milekåsa), Finn (Teigen), John (Sanderhoff).

Jan-Tore (Torgrimsen) vi har også fått et nytt medlem Øyvind L. Karlsen.

Mannskapet 2009

Mannskapet har bestått av Finn Teigen , John Sanderhoff, Elisabeth Sanderhoff,

Laila M. Bakken, Gunnar Milekåsa, Odd Follaug, Øyvind L. Karlsen og Asbjørn Bakken.

Turene.

Første tur gikk 20. Mai. Det var en skjærgårdstur.

Vi var på bacalaofestivalen i Brevik m/medlemmer 18. juli. 

Vi bestilte antall porsjoner med bacalao på vei utover og fikk det servert om bord i Brevik slik at vi slapp å stå i kø.

Vi hadde også en artig tur til Dalen med 8 amerikanere som var på rundreise i Europa.

 De var heldige med været og fikk en flott tur opp vassdraget.

 Laila var bartender og Asbjørn stilte på kort varsel som fortøyningsslask og matros. 

Ned hadde vi annonsert gratis tur for medlemmene i Eriks Venner, men det var bare få som benyttet seg av dette, enda det flotte været.

Ellers var det en tilbakegang på antall turer i forhold til tidligere år. Vi hadde bare 8 betalende turer, den siste gikk 24. oktober. Det var fergetrafikk mellom "Eventyrfabrikken" på Klosterøya og Tollboden. Her gjorde Laila og Asbjørn en fantastisk innsatts i 5 timer.

Møtevirksomhet.

Har det som vanlig ikke vært mye av, men dugnadsgjengen har møter om bord og planlegger sin virksomhet. Vi ser gjerne at flere medlemmer engasjerer seg.

Økonomi.

I år har vi dessverre et lite underskudd på ca kr 14.000,- Båten er jo nå registrert for bare 12 passasjerer. Skal den forstsatt være registrert for dette? 

Husk også hva Erik Svendsen sa på forrigge årsmøte. I år er det ubenhørlig slutt for han som dagligleder/regnskaps, fakturering, booking og Internettansvarlig. 

Han vil kort å godt ut av styret. Vi ser frem til at noen kan ta ansvar for dette.

Eriks fremtid:

Det er innkommet flere forslag om hva vi skal/kan gjøre med Erik hvis ingen vil ta litt ansvar for driften. Det ene går på å la Skiensjømandsforeningen overta. Ett annet er å la den ligge som en klubbåt for Eriks Venner. Det største problemet uten sertifisering er forsikring. Så møt frem på årsmøtet å la oss få høre din mening!!!!!!

Så ønsker vi vel møtt til årsmøtet 30. mars kl. 19,00 Husk å betale kontingenten!

Husk hvis døra er låst når du kommer, er det en liten boks m/ringeknapp på høyre side av døra, trykk på den så vil noen åpne døra og du tar heisen opp i 3. etg.

Husk vår adresse:

ERIKS VENNER

Postboks 2568, Kjørbekk

3702 SKIEN

Internett: www.ms-erik.no

Med vennlig hilsen

fra styret i

Erik Venner

NB! Vi har ikke fått møtereferatet fra A. Bløndal enda.

NB! Vi har ikke fått møtereferatet fra A. Bløndal enda.

 Styreformann og ny daglig leder Arntor Bløndal             Marit Svendsen                   Inger T. Gammelsæter

Fra venstre: Nytt styremedlem Borgar Strand

Så følger:   John G. Sanderhoff          Jonny Lofstad            Leif Harald Hansen  

                  

                        Inger T. Gammelsæter                    Arnold Nomme                Helge Martini                        Leif H. Hansen

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste